به شیرینِ شگفتی های آغاز

و تمام من شدی

در آغاز چند کلام ساده

حسرت

مهر

یار

دارم

پ.ن:
زمان در خواب و دریا قصه پرداز
خیالم در بلندی های پرواز
ز تلخی های پایان، می رسیدم
به شیرینِ شگفتی های آغاز!
(فریدون مشیری)


/ 0 نظر / 18 بازدید